خدمات چاپ

 خدمات چاپ

خدمات چاپ ما راهنماهای آماده برای مشتریان خود در نظر گرفته شده برای حل و فصل و یا جلوگیری از بعضی از مسائل رایج ترین جلوگیری از کیفیت مطلوب محصول نهایی. آنها را از منوی سمت راست به مرتبط است. در حال حاضر، ما باید راهنماهای زیر موجود است به عنوان فایل های PDF:

خدمات چاپ

خدمات چاپ

آکروبات فونت راهنمای کدهای جاسازی می دهد خدمات چاپ  از دستورالعمل های کلی در مورد راه اندازی آکروبات تقطیر به درستی تمام فونت هنگام تولید فایل های PDF جاسازی کنید. سیستم های ما خواهد فایل های PDF که تمام فونت های جاسازی شده ندارد رد می کنند و تنظیمات پیش فرض دستگاه تقطیر را در طول تاریخ تعیین شده است برای نیستند فونت رایج جاسازی کنید. جلوگیری از تاخیر غیر ضروری با خواندن از طریق این راهنمای و تضمین این که سیستم خود را به درستی پیکربندی!

فرصت های شغلی راهنمای آماده سازی برای طراحان جزئیات بسیاری از قابلیت های رنگ XEROX 1000 پرس های دیجیتال که در آن ما چاپ بسیاری از مشاغل چاپ رنگی در اینجا در چاپ و خدمات ایمیل. از تنظیمات رنگ و انواع کاغذ برای طراحی راهنمایی و پارامترهای خروجی، این راهنمای بسیاری از سوالات مهم پاسخ می دهد. ما توصیه می کنیم خواندن از طریق آن به مطمئن شوید که شما در حال بهینه سازی طرح های خود را برای حداکثر خروجی با کیفیت در تجهیزات ما است.

کاربر پاک خشک جوهر  خدمات چاپ جزئیات راهنمای چگونگی استفاده از زیراکس پاک خشک جوهر در نرم افزار Adobe برنامه های کاربردی کریتیو سوئیت.

 خدمات چاپ و خدمات ایمیل آموزش آنلاین تکمیل فرم سفارش نشان دادن چگونگی استفاده از چاپ و خدمات پست آنلاین سیستم سفارش چاپ می باشند.

 خدمات چاپ و فایل خدمات پست الکترونیکی استاندارد تنظیمات رنگ برای مجموعه Adobe Creative Suite یک فایل که حاوی تنظیمات پیشنهاد از کار راهنمای آماده سازی بالا است. هنگامی که استخراج، می توان آن را از طریق کریتیو سوئیت پنجره تنظیمات رنگ لود می شود.

 خدمات چاپ و فایل خدمات پست الکترونیکی استاندارد PDF تنظیمات ایجاد نرم افزار Adobe Acrobat و کریتیو سوئیت یک فایل که حاوی تنظیمات پیشنهاد برای ایجاد فایلهای PDF برای خروجی در پرس دیجیتال ما است. هنگامی که استخراج، می توان آن را با استفاده از نرم افزار Adobe PDF اضافه کردن تنظیمات آیتم های منو در نرم افزار Adobe Acrobat تقطیر و یا با استفاده از نرم افزار Adobe آیتم منو ایستگاه از پیش تنظیم PDF در دیگر برنامه های کاربردی کریتیو سوئیت لود می شود.
در حال حاضر، چاپ جوهر افشان تکنولوژی چاپگر اولیه برای خانه ها، ادارات، خانه، و بسیاری از کسب و کارهای کوچک است. چاپگرهای جوهر افشان ارزان قیمت و تولید خروجی رنگ خوب اما می تواند آهسته است. بهترین نتایج به دست آورد که به طور معمول به چاپ جوهر افشان و یا عکس مقالات با پوشش مخصوص. گاهی اوقات برای تصحیح استفاده می شود، در برخی موارد، خروجی جوهر افشان می تواند به عنوان آثار هنری دوربین آماده استفاده شده است.

به طور معمول، چاپ جوهر افشان به شکل تصاویری با اسپری قطرات کوچک جوهر مایع را بر روی کاغذ. اندازه کوچک و قرار دادن دقیق از نقاط جوهر تولید تصاویر عکس با کیفیت بسیار نزدیک.

دو تکنولوژی جوهر افشان اولیه حباب حرارتی یا جت حباب و پیزوالکتریک. سابق با استفاده از گرما و دومی با استفاده از یک کریستال و یک بار الکتریکی به اعمال جوهر.

برخی پرینترهای جوهر افشان استخدام یک فرایند تصعید رنگ ترکیبی. رنگ در کارتریج، گرم، بخار موجود است، و پایین یک نوار در یک زمان به جای یک صفحه در یک زمان گذاشته ایجاد یک اثر به تن پیوسته از تکنولوژی جوهر افشان سنتی نزدیک تر است.
فرآیند تصعید رنگ. رنگ در کارتریج، گرم، بخار موجود است، و پایین یک نوار در یک زمان به جای یک صفحه در یک زمان گذاشته ایجاد یک اثر به تن پیوسته از تکنولوژی جوهر افشان سنتی نزدیک تر است.به

adminخدمات چاپ